| அன்புடையீர்‌! வி.எஸ்‌.வி.என்‌ பாலிடெக்னிக்‌ கல்லூரியில்‌ ஏப்ரல்‌-2023ல்‌ பட்டயம்‌ பெற்ற மாணவ, மாணவியர்க்கான பட்டயமளிப்பு விழா வருகின்ற 02-11-2023 வியாழன்‌ அன்று காலை 10.30 மணிக்கு வி.எஸ்‌.வி.என்‌. பாலிடெக்னிக்‌ கல்லூரி வளாகத்தில்‌ உள்ள பழைய மாணாக்கர்‌ சங்க ஆடிட்டோரியத்தில்‌ நடைபெற உள்ளது. மாணவ, மாணவியர்‌ அனைவரும்‌ தங்களுக்குவழங்கப்பட்ட டிப்ளமோ சான்றிதழுடன்‌ பட்டயமளிப்பு விழாவில்‌ கலந்துகொள்ளுமாறு அழைக்கின்றோம்‌. மேலும்‌ இதுவரை டிப்ளமோ சான்றிதல்‌ பெற்றுக்‌ கொள்ளாத மாணவர்கள்‌ பயிலக அலுவலகத்தில்‌ பெற்றுக்கொண்டு விழாவில்‌ கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன்‌ அழைக்கின்றோம்‌ - முதல்வர்‌ |   | TIME TABLE FOR END THEORY EXAMINATIONS-OCTOBER 2023 |

NOTICE BOARD

  | TIME TABLE FOR END THEORY EXAMINATIONS-OCTOBER 2023 |

அன்புடையீர்‌! வி.எஸ்‌.வி.என்‌ பாலிடெக்னிக்‌ கல்லூரியில்‌ ஏப்ரல்‌-2023ல்‌ பட்டயம்‌ பெற்ற மாணவ, மாணவியர்க்கான பட்டயமளிப்பு விழா வருகின்ற 02-11-2023 வியாழன்‌ அன்று காலை 10.30 மணிக்கு வி.எஸ்‌.வி.என்‌. பாலிடெக்னிக்‌ கல்லூரி வளாகத்தில்‌ உள்ள பழைய மாணாக்கர்‌ சங்க ஆடிட்டோரியத்தில்‌ நடைபெற உள்ளது. மாணவ, மாணவியர்‌ அனைவரும்‌ தங்களுக்குவழங்கப்பட்ட டிப்ளமோ சான்றிதழுடன்‌ பட்டயமளிப்பு விழாவில்‌ கலந்துகொள்ளுமாறு அழைக்கின்றோம்‌. மேலும்‌ இதுவரை டிப்ளமோ சான்றிதல்‌ பெற்றுக்‌ கொள்ளாத மாணவர்கள்‌ பயிலக அலுவலகத்தில்‌ பெற்றுக்கொண்டு விழாவில்‌ கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன்‌ அழைக்கின்றோம்‌ - முதல்வர்‌
Chairman Message


Dear Friends, Greetings! With immense pride and great pleasure I welcome you to Virudhunagar S. Vellaichamy Nadar Polytechnic College Website……

View More

Principal Message


Our institution, Virudhunagar S. Vellaichamy Nadar Polytechnic College, Virudhunagar was started with a noble intention....

View More

OUR GOALS

Vision

To be an Institute of Excellence in Technical Education and Training of individuals , Focusing on the needs of the Nation and Society in tune with Technological Developments

Mission

Our Mission is to Produce Disciplined and Quality Technocrats through Academic Programme of Noted Excellence to Serve the Society

ABOUT VSVN POLYTECHNIC COLLEGE

     As a result of rapid industrialization intense effects were made all over the country to uplift the country's economy with industrial bias. Any under developed country will face innumerable problems and difficulties while undertaking vast schemes. One such difficulty was the publicity of Engineering and Technological personal needed to man such ambitious schemes. This posed a serious challenge. To meet this challenge, the All India Council for Technical Education formulated a scheme for the establishment of Engineering Colleges and Polytechnics in suitable places all over the country.

OUR COURSES

CONTACT US

Get Touch with Us

VSVN POLYTECHNIC COLLEGE,Virudhunagar-626001

vsvnpoly@gmail.com

04562-280173